Edice pramenů

 

  • Werk von der Architektur – Karel Eusebius

Překlad: Hana Holubová

Úvodní studie k textu: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., Ing. Zdeněk Novák

Charakteristika: Traktát byl sepsán knížetem Karlem Eusebiem z Lichtenštejna, který se zabýval teorií architektury, pravidly pro budování šlechtických sídel, jaká se uplatňovala v 17. století. Spis představuje důležitý pramen k pochopení principů barokní architektury na Moravě.

 

  • Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu

Autor: Daniel Lyčka

Charakteristika: Kniha mapuje osudy několika staveb, které bývaly nedílnou součástí krajinářské kompozice mezi Lednicí a Valticemi, ale postupem času upadly v zapomnění. Některé z těchto saletů zanikly ještě v době Lichtenštejnů, jiné byly odstraněny až v polovině 20. století. Kniha přinese řadu dosud nepublikovaných fotografií, archivních materiálů a grafik.

 

  • Právní kniha knížete Karla I. z Lichtenštejna pro panství Litovel a Úsov

Autor: PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.

Charakteristika: Právní knihu nechal sepsat kníže Karel I. v roce 1611 pro celé úsovské a litovelské panství. Jsou zde zaznamenány všechny privilegia právní nařízení pro zmíněné panství od středověku až do roku 1611. Mnohá privilegia se časem ztratila, proto má tato právní kniha velký význam v poznání života na úsovském panství.

 

Komentáře jsou uzavřeny.