Ediční plán

Smyslem ediční řady Documenta Liechtensteiniana je přinášet odborné a laické veřejnosti prameny vztahující se ke knížatům z Lichtenštejna, kteří sídlili v našich zemích od roku 1249 do roku 1945. Cílem edice je zpřístupňovat vědeckou formou doposud nezveřejněné prameny. Ediční řada je otevřena všem zájemcům, kteří by chtěli vydat pramen vztahující se k rodu knížat z Lichtenštejna. Rod Lichtenštejnů se zapsal nesmazatelně do naší historie. Pro je zapotřebí zpřístupnit prameny, které osvětlují jednotlivé dějinné epochy rodu ve vztahu k českým zemím. Smyslem ediční řady je vydání několika svazků edice, které se budou věnovat nejrůznějším dějinám ve vztahu k Lichtenštejnům. Vydávat chceme prameny k politickým, hospodářským, sociálním a náboženským dějinám.
Věříme, že ediční řada přinese mnoho nových poznatků o historii rodu knížat z Lichtenštejna a jejich působení v českých zemích.

  1. Edice pramenů
  2. Katalogy
  3. Monografie a sborníky
  4. Miscelanea Dokumenta Lichtensteniana Series Nova
  5. Připravujeme

 

Komentáře jsou uzavřeny.