Připravujeme

  • Název: Holdovací vjezdy knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna do Opavy

Autor: PhDr. Karel Müller

Charakteristika: Vjezdy nového knížete z Lichtenštejna a holdování se staly velmi důležitou součástí života opavského knížectví. Doposud se o celém fenoménu vědělo pouze v náznacích. Připravovaná edice má přinést konkrétní informace o průběhu holdování stavů novému knížeti.

  • Název: Inventář Rodového archivu knížat z Lichtenštejna ve Vídni

Autor: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Charakteristika: V Rodovém archivu knížat z Lichtenštejna ve Vídni se nachází archiválie nejen k samotnému rodu, ale zejména k jednotlivým panstvím na Moravě, Slezsku a v Čechách. Inventář má podat informace, o jaké fondy se konkrétně jedná. Mimo to bude edice začínat rozsáhlým úvodem, kde bude zmíněna historie tohoto evropsky unikátního soukromého archivu.

  • Název: Červená kniha opavského knížectví, pramen k nastoupení knížete Karla I. na Opavsko roku 1614.

Autor: PhDr. Jan Al Saheb, Ph.D.

Charakteristika: Při nástupu knížete Karla I. z Lichtenštejna se celá záležitost neobešla bez protestů opavských stavů. Ti nesouhlasili s dosazením knížete Karla I. na opavský stolec. Vedli si kopiář všech svých rozhodnutí, jež se zachoval až do dnešní doby a umožňuje nám nahlédnout do nelehké doby druhého desetiletí 17. století.

  •  Název: Prameny k dějinám pozořického panství

Autor: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Charakteristika: Velké množství pramenů k bývalému panství Pozořice se zachovalo v Rodovém archivu knížat z Lichtenštejna ve Vídni. Jedná se zejména o dva staré urbáře z poloviny 16. století a hospodářské instrukce z 30 let 17. století.

  • Název: Kronika konventu Paulánů z 18. století.

Autor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Charakteristika: Konvent Paulánů se stará o věčný odpočinek příslušníků rodu Lichtenštejnů a je od nepaměti spjat s Vranovem u Brna. Připravovaná edice kroniky obsahuje informace o řádu Paulánů a rodu Lichtenštejnů v průběhu 18. století. Kronika je stále v držení kláštera a její vydání přispěje k obohacení a prohloubení informací o řádu Paulánů a knížat z Lichtenštejna.

  • Název: Zámek Valtice

Autor: Mgr. Petr Czajkowski

Charakteristika:  Představení, zhodnocení a interpretace stavebních dějin hlavní lichtenštejnské zámecké rezidence od nejstarších dějin až do současnosti.

  • Název: Kroj moravských Chorvatů

Autor: Mgr. Jan Kuča

Charakteristika: původní podoba kroje a jeho varianty, současná funkce při setkáních rodáků a jako jednoho z používaných krojů souboru Pálava

  • Název: Lichtenštejnské vinařství a vinohradnictví

Autor: PhDr. Věra Kovářů

  • Název: Moravský Krumlov a sekundogenitura rodu Lichtenštejnů

Autor: Doc. PhDr. Bohumír Smutný

  • Název: Lichtenštejnské Valtice pohledem fotografů

Autor: Lada Rakovská

Komentáře jsou uzavřeny.