Miscelanea Dokumenta Lichtensteniana Series Nova

  • Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů

Autor: PhDr. Mgr. Miroslav Geršic

Charakteristika:

Urbář valtického panství Lichtenštejnů pro obnovenou Poštornou a nově založenou Charvátskou Novou Ves je důležitým dokladem o charvátské kolonizaci, která na lichtenštejnském panství postupně probíhala v několika etapách. Přibližuje sociální rozvrstvení charvátského obyvatelstva, které obnovilo Poštornou a založilo Charvátskou Novou Ves v roce 1533, neboť v roce 1539 skončilo oběma obcím pětileté období uvolnění z poddanských dávek a povinností. Po soupisu obcí a sčítání usedlostí v roce 1543 je urbář z roku 1570 prvním podrobnějším dokladem o usazení charvátského obyvatelstva, které k roku 1570 žilo na Valticku již ve třetí generaci. Může být základem pro srovnání sociální struktury obyvatel uvedených obcí v pozdější době. Úvod urbáře by obsahoval nástin počátků příchodu Charvátů na jižní Moravu.

 

  • Víceúrovňové vládnutí v zahraniční politice? Urovnání česko-lichtenštejnských vztahů a role Jihomoravského kraje

Autor: Mgr. Vít Dostál

Komentáře jsou uzavřeny.